0%
Om studien Om tiltakene Prosjektgruppen

Om studien

SEED-studien er en evaluering av to ulike arbeidsrettede tiltak for unge mellom 18-29 år som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet. Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, og drives av forskere ved NORCE Norwegian Research Centre.

Om tiltakene

Alle deltakere som inkluderes i studien mottar et arbeidsrettet tiltak med sikte på retur til arbeid. Deltakere blir tilfeldig fordelt til én av to grupper, som mottar enten individuell jobbstøtte (IPS) eller tradisjonelt arbeidsrettet tiltak.

Prosjektgruppen

Prosjektet er lokalisert i Bergen og drives av forskere ved NORCE Norwegian Research Centre.

“forskning på tiltak for å fremme arbeidsdeltakelse blant unge„