0%
Studien Tiltakene Prosjektgruppen

Studien

SEED-studien er en evaluering av to ulike arbeidsrettede tiltak for unge mellom 18-29 år som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet. Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, og drives av forskere ved Uni Research Helse...

Tiltakene

Alle deltakere som inkluderes i studien mottar et arbeidsrettet tiltak med sikte på retur til arbeid. Deltakere blir tilfeldig fordelt til én av to grupper, som mottar enten personlig jobbstøtte eller arbeidsrettet tiltak i en attføringsbedrift...

Prosjektgruppen

Prosjektet er lokalisert i Bergen og drives av forskere ved Uni Research Helse, en avdeling i forskningsselskapet Uni Research. Gruppen består av 9 kvinner og menn i alderen 26-56, som alle har eller er under doktorgradsutdanning. Forskerne har bakgrunn i en rekke ulike helsefag, samt psykologi og samfunnsøkonomi...

“forskning på tiltak for å fremme arbeidsdeltakelse blant unge„