Hovedside

Om studien

Supported Employment & preventing Early Disability

 

SEED-studien er en evaluering av to ulike arbeidsrettede tiltak for unge mellom 18-29 år som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet. Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, og drives av forskere ved Uni Research Helse.

Tiltakene

 

Alle deltakere som inkluderes i studien mottar et arbeidsrettet tiltak med sikte på retur til arbeid. Deltakere blir tilfeldig fordelt til én av to grupper, som mottar enten personlig jobbstøtte eller arbeidsrettet tiltak i en attføringsbedrift.

Prosjektgruppen

 

Prosjektet er lokalisert i Bergen og drives av forskere ved Uni Research Helse, en avdeling i forskningsselskapet Uni Research. Gruppen består av 9 kvinner og menn i alderen 26-56, som alle har eller er under doktorgradsutdanning. Forskerne har bakgrunn i en rekke ulike helsefag, samt psykologi og samfunnsøkonomi.

Siste nyheter...

 

 

 

iPad'er

21.03/2014

 

Det ble nylig avgjort at SEED-studien vil benytte seg av elektronisk programvare for datainnsamling, og 10 (meget grønne) iPad'er er nå kjøpt inn for å bistå i datainnsamlingen. Data vil bli sendt direkte til en sikker online database. Papirversjoner av spørreskjemapakken vil fremdeles være tilgjengelige dersom deltakeren foretrekker dette.

 

Les mer om programvaren...

"AP-politikere hentet kunnskap om helseforskning"

16.12/2013

Aps helsepolitikere inviterte seg selv på besøk til Uni Helse for å lære mer om feltet (...). Stipendiat Vigdis Sveinsdottir skal i gang med en studie der hun skal sammenligne ulike tiltak som gjøres for å forebygge uførhet blant unge som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet...

 

Les mer...

"Tror på arbeid mot uførhet"

10.09/2013

 

Forskningsrådet v/Nora Clausen: "Andelen unge uføre har økt gjennom mange år. Nå skal forskere sjekke effekten av ulike NAV-tiltak for å få unge i arbeid. Målet er å forebygge uførhet".

 

Les mer...

“å fremme arbeidsdeltakelse og forhindre tidlig eksklusjon fra arbeidsmarkedet„

Bidragsytere & samarbeidspartnere

Forskere

 • Silje E. Reme (prosjektleder)
 • Torill H. Tveito (co-prosjektleder)
 • Vigdis Sveinsdottir (prosjektkoordinator)
 • Stein Atle Lie (statistiker)
 • Astrid L. Grasdal (helseøkonom)
 • Camilla S. Løvvik, Eline Ree og

Ingrid B. Olsen (prosjektmedarbeidere)

 • Gary R. Bond (prosjektmedarbeider og

rådgiver)

Kontakt

 • Postadresse

Uni Research Helse, Postboks 7810,

5020 Bergen

 • Prosjekttelefon

+47 55 58 99 59

 • Faks

+47 55 58 98 78

 • E-post

Webdesign by Vigdis Sveinsdottir, 2013. All contect is protected by The Norwegian Copyright Act.