Resultater fra SEED-studiens søsterprosjekt

Resultater fra SEED-studiens søsterprosjekt “Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS)” viser at tiltaket fungerer for mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser i Norge. Oppfølging med IPS førte til signifikant større arbeidsdeltakelse, og hadde sammenheng med høyere livskvalitet, bedre selvopplevd helse, lavere symptomnivå på depresjon og bedre funksjon. Les studiens sluttrapport her!

Oppdatering: Artikkelen fra studien er ennå publisert, og er tilgjengelig her.

skjermbilde-2016-12-08-kl-17-53-35

 

Comments are closed.