SEED-trial

Posts by SEED-trial

PhD thesis based on the SEED-trial

Project coordinator Vigdis Sveinsdottir defended her thesis “Supported Employment and preventing Early Disability (SEED)” for the PhD-degree at the University of Bergen (UiB), on Sept. 13th 2019. The thesis is based on survey-data from the SEED-trial, and is now openly available in electronic format: https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/20870/Vigdis%20Sveinsdottir_Elektronisk.pdf. Read more (Norwegian): Press release, UiB Individuell jobbstøtte hjelper “unge på randen” […]

Doktoravhandling knyttet til SEED-studien

Vigdis Sveinsdottir disputerte 13.09.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Supported Employment and preventing Early Disability (SEED)”. Doktoravhandlingen er basert på spørreskjemadata fra SEED-studien, og ligger åpent tilgjengelig i elektronisk format via denne lenken: https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/20870/Vigdis%20Sveinsdottir_Elektronisk.pdf. Les mer: Pressemelding, UiB Individuell jobbstøtte hjelper “unge på randen” ut i arbeid NRK.no “Jobbspesialister” fikk seks ganger […]

Results from the SEED-trial are now published

The results from 1-year follow-up in the SEED-trial have now been published and are publicly available at the following link: http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3837 The paper, “Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial”, concerns data collected using questionnaires at 6 and 12 months after enrollment. […]

Resultatene fra SEED-studien er publiserte

Resultatene fra 1-års oppfølging i SEED-studien er nå publiserte, og ligger åpent tilgjengelig via følgende lenke: http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3837 Artikkelen, “Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial”, omhandler data samlet inn ved bruk av spørreskjema ved 6 og 12 måneder. Resultatene viser at IPS […]

The iPads from the SEED-trial come in handy, in a new context

The iPads from the SEED-trial have fulfilled their purpose in the project, and have since been reused in another IPS-project at NORCE. Now they have however found their way to Lebanon, where they are being used in the work with schooling and mental health care for Syrian refugees. We are thankful that Solfrid Raknes made this possible […]

iPads fra SEED-studien kommer til nytte igjen, i en helt ny kontekst

iPads’ene fra SEED-studien har gjort sin nytte i prosjektet, og har deretter blitt gjenbrukt i en annen IPS-studie tilknyttet NORCE. Nå har de imidlertid funnet veien til Libanon, hvor de benyttes i arbeidet med skolegang og psykisk helsehjelp for syriske flyktninger. Vi er takknemlige for at Solfrid Raknes muliggjorde dette ved å ta dem med seg […]

Article about the SEED-trial at Forskning.no

Forsking.no have published an article about the first findings from the SEED-trial (baseline data), which underlines the importance of relational problems including bullying, among young adults at risk of early work disability. The article is available in Norwegian here: https://forskning.no/skole/unge-som-verken-gar-pa-skole-eller-jobber-hvem-er-de/1257619 We now continue the work on the next publication from the project, which will show […]

SEED-studien på Forskning.no

Forsking.no skriver i dag om de første resultatene fra SEED-studien, som understreker viktigheten av relasjonelle problemer inkludert mobbing, blant unge i fare for tidlig uførhet. Les saken her: https://forskning.no/skole/unge-som-verken-gar-pa-skole-eller-jobber-hvem-er-de/1257619 Nå jobber vi videre med å publisere resultatene som vil vise om denne gruppen hadde nytte av tiltaket Individuell jobbstøtte (IPS), på utfallsmål som arbeidsdeltakelse, helse […]

New publication – Young adults at risk of early work disability: Who are they?

The paper “Young adults at risk of early work disability: Who are they?” was recently published in BMC Public Health. The paper investigates baseline characteristics of participants in the SEED-trial. A total of 96 young adults at risk of early work disability were included in the trial. Participants were aged 18-29 at the year of […]

Ny publikasjon – Unge i fare for tidlig uførhet: Hvem er de?

Artikkelen “Young adults at risk of early work disability: Who are they?” ble nylig publisert i tidsskriftet BMC Public Health. Artikkelen omhandler deltakerne i SEED-studien og rapporterer på data fra første måletidspunkt (ved inklusjon i studien). Totalt ble 96 unge mennesker som stod i fare for tidlig uførhet inkludert i studien. Deltakerne var i alderen 18-29, […]

1 2 3 4 5 6