Nyheter

Doktoravhandling knyttet til SEED-studien

Vigdis Sveinsdottir disputerte 13.09.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Supported Employment and preventing Early Disability (SEED)”. Doktoravhandlingen er basert på spørreskjemadata fra SEED-studien, og ligger åpent tilgjengelig i elektronisk format via denne lenken: http://hdl.handle.net/1956/20870 Les mer: Pressemelding, UiB Individuell jobbstøtte hjelper “unge på randen” ut i arbeid NRK.no “Jobbspesialister” fikk seks ganger flere […]

Resultatene fra SEED-studien er publiserte

Resultatene fra 1-års oppfølging i SEED-studien er nå publiserte, og ligger åpent tilgjengelig via følgende lenke: http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3837 Artikkelen, “Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial”, omhandler data samlet inn ved bruk av spørreskjema ved 6 og 12 måneder. Resultatene viser at IPS […]

iPads fra SEED-studien kommer til nytte igjen, i en helt ny kontekst

iPads’ene fra SEED-studien har gjort sin nytte i prosjektet, og har deretter blitt gjenbrukt i en annen IPS-studie tilknyttet NORCE. Nå har de imidlertid funnet veien til Libanon, hvor de benyttes i arbeidet med skolegang og psykisk helsehjelp for syriske flyktninger. Vi er takknemlige for at Solfrid Raknes muliggjorde dette ved å ta dem med seg […]

SEED-studien på Forskning.no

Forsking.no skriver i dag om de første resultatene fra SEED-studien, som understreker viktigheten av relasjonelle problemer inkludert mobbing, blant unge i fare for tidlig uførhet. Les saken her: https://forskning.no/skole/unge-som-verken-gar-pa-skole-eller-jobber-hvem-er-de/1257619 Nå jobber vi videre med å publisere resultatene som vil vise om denne gruppen hadde nytte av tiltaket Individuell jobbstøtte (IPS), på utfallsmål som arbeidsdeltakelse, helse […]

Ny publikasjon – Unge i fare for tidlig uførhet: Hvem er de?

Artikkelen “Young adults at risk of early work disability: Who are they?” ble nylig publisert i tidsskriftet BMC Public Health. Artikkelen omhandler deltakerne i SEED-studien og rapporterer på data fra første måletidspunkt (ved inklusjon i studien). Totalt ble 96 unge mennesker som stod i fare for tidlig uførhet inkludert i studien. Deltakerne var i alderen 18-29, […]

Besøk fra Belgia

I dag har vi hatt hyggelig besøk her på Uni Research, da en delegasjon fra Belgia kom til Bergen for å høre om våre prosjekter på IPS Supported Employment. Gruppen på ti personer kom fra Belgias National Institute for Health and Disability Insurance samt Université libre de Bruxelles, og bestod av bla. forskere, koordinatorer, økonomer, ledere og personer involvert i […]

1 2 3 4 5