Nyheter

SEED-studien i Magasinet Velferd

SEED-studien er hovedsak i nyeste utgave av Magasinet Velferd, hvor studien omtales i et 6-siders oppslag. Journalist Øivind Fjeldstad har intervjuet jobbspesialist, metodeveileder, prosjektkoordinator, og en av deltakerne i studien. Les online versjon av saken her (abo): – Uføretrygd er i mange tilfeller et dårlig alternativ

Meld deg på Lunch & Learn om IPS, 22.mars!

Har du planer i lunchen førstkommende onsdag? Kom til oss på Uni for gratis Lunch & Learn! Vi vil presentere metoden Individuell jobbstøtte (IPS), den eksisterende internasjonale forskningen, og prosjekter som tester metoden ut i norsk kontekst og for nye grupper. Det er nå 28 ledige plasser igjen, meld deg på her!

Nordisk toppmøte og konferanse om ungdom og psykisk helse

27-28.februar inviterte det norske formannskapet i Nordisk ministerråd til toppmøte og påfølgende konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse. Både statsminister Erna Solberg, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie var til stede, og holdt innlegg hvor arbeidsdeltakelse ble fremhevet som avgjørende for psykisk helse. Metoden Individuell jobbstøtte (IPS) ble spesielt trukket frem, […]

Avslutning av inklusjon i SEED-studien

I dag avsluttes inklusjonen av nye deltakere til SEED-studien, og vi har vårt fullstendige utvalg. Totalt er 98 personer inkluderte og randomiserte. Disse får oppfølging gjennom Arbeidspraksis i skjermet virksomhet eller Individuell jobbstøtte, og følges opp med spørreskjema ved 6 og 12 måneder, samt registerdata 3 år tilbake og 5 år frem i tid. Rekrutteringsprosessen […]

Resultater fra SEED-studiens søsterprosjekt

Resultater fra SEED-studiens søsterprosjekt “Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS)” viser at tiltaket fungerer for mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser i Norge. Oppfølging med IPS førte til signifikant større arbeidsdeltakelse, og hadde sammenheng med høyere livskvalitet, bedre selvopplevd helse, lavere symptomnivå på depresjon og bedre funksjon. Les studiens sluttrapport her! Oppdatering: Artikkelen fra studien […]

Utvidet rekrutteringsperiode i SEED-studien

SEED-studien har som mål å rekruttere 124 deltakere til prosjektet. Sommeren 2016, to år etter inklusjonsperioden startet, var planlagt tidspunkt for inklusjonsslutt. Vi ser oss nødt til å utvide inklusjonsperioden videre ut året, evt. frem til tilstrekkelig antall deltakere er oppnådd. Tilstrekkelig utvalgsstørrelse er viktig for å kunne påvise eventuelle forskjeller mellom gruppene, og det med stor nok sikkerhet. Studien har så langt 72 deltakere, […]

1 2 3 4 5