Nyheter

Ny publikasjon – SEED-studien

Artikkelen “Protocol for the SEED-trial: Supported Employment and preventing Early Disability”, er nylig publisert i det internasjonale fagfellevurderte tidsskriftet BMC Public Health. Artikkelen er den første publikasjonen fra SEED-studien, og er en studieprotokoll som beskriver design, spesifikke utfallsmål og implementering av studien. Publikasjon av protokoller for pågående randomiserte kontrollerte studier er god forskningsetisk praksis, som blant […]

Statistikkoversikt: Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015

NAV har nylig utgitt oppdaterte tall for uføretrygd i Norge per 31.desember 2015. Oversikten viser at andelen unge uføre fortsetter å øke. Andelen uføretrygdede i ulike aldersgrupper stiger naturlig nok med alderen og de yngste utgjør fortsatt den minste gruppene, men mens andelen er noe økende i alle aldersgrupper under 55 år, er den synkende i […]

Våren 2016: Nye rutiner for inklusjon av deltakere

SEED-studien er nå inne i sitt siste halvår med inklusjon av deltakere, og for å oppnå tilstrekkelig antall deltakere iverksettes det nye praktiske rutiner fra dags dato og frem til sommeren 2016. Fremover vil informasjonsmøtene hvor deltakere inkluderes finne sted på de enkelte personenes lokale NAV-kontorer, i håp om å redusere barrierer for oppmøte og deltakelse. Involverte kontorer er NAV […]

Mot slutten av 2015

Det nærmer seg jul, og SEED-studien har fullført sitt tredje halvår med inklusjon av deltakere. Vi har et spennende år foran oss, med avslutning av inklusjon sommeren 2016, hvorpå vi kan starte med klargjøring av data og de første analysene kan påbegynnes. Samtidig vil vi fortsette å samle inn oppfølgingsdata av alle deltakere, som vil gi oss verdifull informasjon om […]

Prosjektgruppemøte – Høst 2015

Onsdag 26.august ble det holdt prosjektgruppemøte for høsten 2015. Til stede var prosjektleder, koordinator, stipendiater og andre medarbeidere og samarbeidspartnere tilknyttet prosjektet. Status og økonomi Gjennomgang av status og økonomi viser at vi er i rute i henhold til både tidsplan og budsjett. Vi er nå >1/3 inn i prosjektperioden som varer frem til sommeren 2017, og har benyttet 35 % av […]

Kvalitetsevaluering av tiltaket Individuell Jobbstøtte

SEED-studien sammenlikner som kjent et nytt tiltak med tradisjonelt arbeidsrettet tiltak. Førstnevnte er en innovativ tilnærming, som bygger på den vitenskapelige og strengt manualbaserte metoden Individuell jobbstøtte/IPS, men som i vår studie tilpasses en ny deltakergruppe (unge, uavhengig av diagnose). Det er spesielt opplærte jobbspesialister ved Fretex Vest-Norge som gjennomfører det nye tiltaket i SEED-studien, og halvparten av studiens deltakere mottar […]

1 2 3 4 5