Nyheter

Forskningsrådets seminar: Helse og arbeidsdeltakelse

Tirsdag 10.mars arrangerte Forskningsrådet seminar i sine lokaler på Lysaker i Oslo, hvor funn fra forskningsprogrammet Sykefravær, arbeid og helse ble presentert. Seminaret var rettet mot brukere av forskningen, og flertallet av publikum kom fra partene i arbeidslivet, interesseorganisasjoner, departement og Nav. Prosjektkoordinator for SEED-studien la frem foreløpige erfaringer og funn fra prosjektet: Inklusjon Deltakerne rekrutteres ved hjelp av ukentlige informasjonsmøter ved NAV Tiltak […]

Nytt år og 6 måneders oppfølging i gang

Da var det blitt 2015, og oppfølging ved 6 måneder er i gang for de første deltakerne i SEED-studien. I tillegg til mental og fysisk helse, arbeidsevne og funksjon, underøkes nåværende arbeids- og stønadssituasjon, lønn og timer i arbeid, og erfaringer med tiltaket så langt. Spørreskjema sendes ut fortløpende, samtidig som rekrutteringen av nye deltakere fortsetter med […]

Første 20 deltakere inkludert!

De 20 første deltakerne er nå inkluderte i SEED-studien. De inkluderte er kvinner og menn i alderen 18-29 år som står utenfor arbeidslivet. Deltakerne har mottatt muntlig og skriftlig informasjon om studien og fylt ut første spørreskjema. Hver enkelt deltaker har blitt randomisert til ett av to arbeidsrettede tiltak, og mottar nå videre oppfølging med personlig jobbstøtte eller arbeidspraksis i […]

SEED-studiens søsterprosjekt med ny publikasjon

Mens SEED-studien undersøker individuell jobbstøtte for unge mellom 18-29 år uavhengig av diagnose, undersøker en annen studie ved Uni Research Helse den samme metodikken for personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser i alle aldre. Sett bort fra målgruppene har de to prosjektene mange fellestrekk, og nyter gode interaksjonseffekter av hverandre. Nå er søsterprosjektets protokollartikkel […]

Prosjektgruppemøte – Høst 2014

Mandag 10.november ble det holdt prosjektgruppemøte for høsten 2014. Til stede var de fleste medlemmene i prosjektgruppen, andre forskningsassistenter og medarbeidere i Uni Research Helse som kan involveres i ulike mindre oppgaver, samt representanter fra NHO og Fretex AS som jobber med SE-metodikken i prosjektet. Prosjektet er i rute i henhold til revidert tidsplan som […]

Fremdrift og utvidelse av prosjektperioden

I forbindelse med høstens fremdriftsrapportering til Forskningsrådet er prosjektperioden for SEED-studien innvilget utvidet med 9 måneder, etter forsinkelser som følge av en lengre forankringsprosess med Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet før inklusjonsstart. Budsjett og prosjektperiode er revidert og løper nå frem til 30.06.2017. Dette er gode nyheter for alle parter, og betyr at […]

1 2 3 4 5