Nyheter

Poster for SEED-studien på WDPI 2014

Protokollen for SEED-studien ble presentert i poster-format på konferansen WDPI 2014 “Implementing Work Disability Prevention Knowledge” i Toronto, Canada forrige uke. Det ble også utdelt flyveblader, som kan lastes ned i PDF-format nedenfor. Last ned PDF

Nye lokale NAV-kontor inkluderes i studien

I tillegg til NAV Arna, Fana, Fjell, Os, Ytrebygda og Årstad, vil tre nye NAV-kontor bli inkludert i SEED-studien fra september 2014: NAV Fyllingsdalen, NAV Laksevåg og NAV Bergenhus. Vi håper at dette vil bidra til å øke deltakerantallet vårt, og gleder oss over dette. Totalt 9 kontor er nå involverte i studien.

iPad’er

Det ble nylig avgjort at SEED-studien vil benytte seg av elektronisk programvare for datainnsamling, og 10 (meget grønne) iPad’er er nå kjøpt inn for å bistå i datainnsamlingen. Data vil bli sendt direkte til en sikker online database. Papirversjoner av spørreskjemapakken vil fremdeles være tilgjengelige dersom deltakeren foretrekker dette. Les mer om programvaren…

AP-politikere hentet kunnskap om helseforskning

Aps helsepolitikere inviterte seg selv på besøk til Uni Helse for å lære mer om feltet (…). Stipendiat Vigdis Sveinsdottir skal i gang med en studie der hun skal sammenligne ulike tiltak som gjøres for å forebygge uførhet blant unge som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet… Les mer…

Tror på arbeid mot uførhet

Forskningsrådet v/Nora Clausen: “Andelen unge uføre har økt gjennom mange år. Nå skal forskere sjekke effekten av ulike NAV-tiltak for å få unge i arbeid. Målet er å forebygge uførhet”. Les mer…

Tildeling av prosjektmidler

Forskningsrådets programstyre for Sykefravær, arbeid og helse har innvilget ni nye prosjekter, deriblant SEED-studien – her beskrevet med sitt tidligere prosjektnavn “Youth and working life: Preventing early disability”. Les mer…

1 2 3 4 5