Prosjektgruppen

Prosjektet er lokalisert ved NORCE Norwegian Research Centre i Bergen (tidligere Uni Research). Prosjektgruppen består av 9 kvinner og menn med bakgrunn i ulike helsefag, samt psykologi og samfunnsøkonomi:

SiljeReme VigdisSveinsdottir TorillTveito SteinAtleLie AstridGrasdal
Silje E. Reme
(prosjektleder)
Vigdis Sveinsdottir,
(prosjektkoordinator)
Torill H. Tveito
(prosjektmedarbeider)
Stein Atle Lie
(statistiker)
Astrid L. Grasdal
(helseøkonom)
GaryBond LineSolberg ThomasKnutzen CamillaLøvvik
Gary R. Bond
(rådgiver)
Line R. Solberg
(prosjektmedarbeider)
Thomas Knutzen
(rådgiver)
Camilla S. Løvvik
(prosjektmedarbeider)

 

Leave a Reply