Resultatene fra SEED-studien er publiserte

Resultatene fra 1-års oppfølging i SEED-studien er nå publiserte, og ligger åpent tilgjengelig via følgende lenke:

http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3837

Artikkelen, “Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial”, omhandler data samlet inn ved bruk av spørreskjema ved 6 og 12 måneder. Resultatene viser at IPS var mer effektivt enn tradisjonelt arbeidsrettet tiltak for deltakerne i SEED-studien, som var unge mennesker (18-29 år) i fare for tidlig uførhet grunnet ulike sosiale og/eller helserelaterte problemer. Mens 48% av deltakerne i IPS-gruppen fikk ordinært arbeid i løpet av oppfølgingsperioden, var det kun 8% av deltakerne i kontrollgruppen som var i ordinært arbeid i løpet av den samme perioden.

Studien viste også lovende resultater på utfallsmål relatert til helse og mestring, i favør av IPS.

Bilde: Colourbox.com

Comments are closed.