Statistikkoversikt: Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015

NAV har nylig utgitt oppdaterte tall for uføretrygd i Norge per 31.desember 2015.

Oversikten viser at andelen unge uføre fortsetter å øke. Andelen uføretrygdede i ulike aldersgrupper stiger naturlig nok med alderen og de yngste utgjør fortsatt den minste gruppene, men mens andelen er noe økende i alle aldersgrupper under 55 år, er den synkende i alle aldersgrupper over 55 år (både det siste året, men også de siste 10 årene).

Figuren nedenfor viser utviklingen av andel (linjer) og antall (blått felt) unge uføre i tiårsperioden. Per 31.desember 2015 var det 13’000 unge uføre (18-29 år) i Norge, hvilket utgjør 1,6 % av befolkningen i samme aldersgruppe. Dette er en økning på 5’700 personer eller 0,5 prosentpoeng av befolkningen i samme aldersgruppe siden 2006.

Statistikkoversikt

Kilde: NAV (2016). Utviklingen i uførepensjon, per 31.desember 2016 (statistikknotat). Oslo: NAV.

 

Comments are closed.