Tiltakene

Deltakere som inkluderes i SEED-studien vil fordeles tilfeldig til 1 av 2 arbeidsrettede tiltak.

Arbeidsrettet tiltak i attføringsbedrift

Deltakere som havner i denne gruppen vil få oppfølging hos en tradisjonell attføringsbedrift som tilbyr tiltaket “Arbeidsprakis i skjermet virksomhet” (APS). APS er et arbeidsrettet tiltak som innebærer at deltakeren får anledning til å prøve ut sin arbeidsevne i et skjermet miljø, gjennom arbeidsformer som er tilpasset til den enkeltes kompetanse og utfordringer. Målet med APS er å styrke mulighetene for å skaffe ordinært, lønnet arbeid. Tiltaket tilbys av ulike attføringsbedrifter med rekke ulike avdelinger, inkludert catering, kantiner, barnehage, bilverksted, møbel- og interiøravdelinger, transport, klesvask, sveising og lagerarbeid. Hver enkelt deltaker mottar aktiv oppfølging av rådgivere og arbeidsledere ved de ulike bedriftene.

Individuell jobbstøtte

Deltakere som havner i denne gruppen vil få oppfølging av opplærte spesialister ved Fretex Vest-Norge, ved bruk av metoden “Individuell jobbstøtte” (IPS). IPS er den evidensbaserte tilnærmingen innenfor Supported Employment (SE) og er rettet mot å hjelpe mennesker med helseproblemer eller andre utfordringer til å delta i det konkurransebaserte arbeidsmarkedet, ved å arbeide i jobber de selv foretrekker, med den profesjonelle hjelpen de trenger. IPS fokuserer på ansettelse på vanlige arbeidsplasser uten langvarig opptrening på forhånd. Tiltaket er et individuelt tilpasset, og legger vekt på å igangsette jobbsøk basert på deltakerens interesser og ferdigheter. Søket skal starte så tidlig som mulig og senest innen 1 måned. IPS involverer ikke arbeidsavklaring, overgangsordninger med overgangsstønad eller skjermet virksomhet, men innebærer aktivt arbeid for å anskaffe deg som deltaker en jobb, og kontinuerlig støtte etter at du er ansatt.

Leave a Reply